Traavitallid ja treeningrajad

Traavitallid ja treeningrajad

Traavlite tallid on planeeritud kolme kompleksina võistlusrajast lõunasse. 225-le hobusele ettenähtud tallid on kavandatud silmas pidades võidusõiduhobuste maksimaalset heaolu.
Kõik traavlipidamiseks vajalikud abiruumid ja -alad on kavandatud tallide vahele.
Liivkattega koplid on planeeritud tallide ligidusse.

Traavlite treenimiseks on ette nähtud sirged, kruuskattega treeningrajad, mis on ühtlasi ka ühendusteeks hipodroomiga.

Tallipersonalile, hobuseomanikele ja sportlastele rajatakse eraldi parkimiskohad tallide vahetusse lähedusse. Neisse pääseb ka suurte hobutreileritega.